Inkoop - SOURCE

Inkoop is een breed vakgebied en het is belangrijk goed af te bakenen wat we onder Inkoop verstaan. We gebruiken hiervoor de definitie van Van Weele (2008):

Inkoop in strategisch perspectief Arjen van Weele
Bron: Inkoop in strategisch perspectief, Arjen van Weele, 2008

Binnen deze definitie worden door Van Weele 6 hoofdstappen onderscheiden, welke zich laten omschrijven als:

  1. Specificeren: Het uitzoeken welke goederen/diensten nodig zijn en wat de precieze wensen zijn.
  2. Selecteren: Aan de hand van onderzoek kijken welke leverancier de beste producten tegen de beste prijs levert.
  3. Contracteren: Het contracteren van de juiste leverancier en tevens onderhandelen over de condities.
  4. Bestellen: Het daadwerkelijk bestellen van de goederen die nodig zijn zoals gespecificeerd in stap 1.
  5. Bewaken: Het bewaken van de levering, gekeken naar beveiliging en controle van de goederen.
  6. De nazorg en evaluatie: Zorgen dat de goederen intern op de juiste plek komen en worden geadministreerd. Daarnaast het gehele proces evalueren en archiveren.

Inkoop heeft zich als vakgebied en bedrijfsfunctie sterk ontwikkeld deze eeuw. Hiervoor zijn verschillende redenen zoals:

  • De toename van het inkoopaandeel in de omzet van bedrijven door uitbesteding van productie en ontwikkeling
  • De verandering naar meer globale of regionale supply chains, waarbij wordt samengewerkt met nieuwe leveranciers
  • De behoefte om risico’s in de keten te reduceren en robuuste supply chains op te zetten
  • Het toegenomen belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Omdat supply chains continu veranderen is het voor inkoopprofessionals belangrijker geworden om als inkoper als business partner waarde toe te voegen voor de andere disciplines. Dat kan als je tijdig betrokken raakt bij relevante onderwerpen zoals productontwerp en -ontwikkeling en het uitwerken van de stuklijst.

Als vereiste competenties van sterke professionals in supply management zien we veel overlap met goede supply chain professionals. Een functie als Buyer zal voor een hoger opgeleide al snel repetitief worden en te weinig uitdaging bieden als het niet kan worden gecombineerd met projecten.

Typische posities in dit vakgebied: Manager Purchasing, Purchasing Assistant, Manager Procurement, Buyer, Buying Manager, Strategic Buyer en Sourcing Specialist.

Doorzoek deze website