Planning - PLAN

De essentie van supply chain management is om de vraag (demand) en het aanbod (supply) goed op elkaar af te stemmen. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat de verwachte klantvraag is (demand plan), wat de eigen resources zijn, denk hierbij aan machinecapaciteit en de bezetting hiervan met medewerkers, en ook of de leveranciers de materiaalbehoeften goed kunnen volgen. Om dit goed af te stemmen is een goed planningsproces vereist en medewerkers die proactief potentiële problemen proactief oplossen. Afstemming met meerdere disciplines is hiervoor vaak essentieel.

Integrated Business Planning (IBP) en Sales & Operations Planning (S&OP) zijn prominent op de management agenda gekomen door de behoefte om als onderneming een plan als basis te gebruiken voor de planning van de Deliver-Make-Source processen. Deze planning op tactisch niveau zou tot voorspelbare resultaten moeten leiden. Maar omdat de planningsbetrouwbaarheid nooit perfect zal zijn, is bijsturen in de operatie vereist.

Als professional is het goed om te reflecteren hoeveel tijd je besteedt aan tactische planning en hoeveel tijd aan operationele planning en bijsturing. Ook als supply chain manager zou je kritisch moeten kijken naar de verhouding in je planningsteam van proactief een goed plan maken versus bijsturen op afwijkingen. Als de balans niet goed is, als de resultaten steeds weer een verrassing zijn voor je collega’s in het MT, of als je het gevoel hebt dat je met je team continu achter de feiten aanloopt, dan is het tijd om het planningsproces beter vorm te gaan geven.

Om de planningsprocessen goed opzetten is de betrokkenheid van diverse afdelingen zoals Verkoop, Marketing, Inkoop, Productie en Service noodzakelijk. Eén plan door het hele bedrijf heen gebruiken betekent dat afdelingen transparant zijn over de verwachtingen en aannames die bij het plan horen.

Om als planner een goed plan uit te werken zijn je analytische vaardigheden belangrijk. Om draagvlak te krijgen voor je plan zijn communicatie-, presentatie- en onderhandelingsvaardigheden onmisbaar.

Typische posities in dit vakgebied: Manager Supply Chain, Manager Supply Chain Planning, Supply Network Development Manager, Demand Manager, S&OP Manager, Supply Chain Planner, Demand Planner, Material Planner, Supply Chain Coordinator, Forecast Analyst, Supply Planner, Inventory Planner, Inventory Analyst, Inventory Controller en Promotion Planner.

Doorzoek deze website