Productie - MAKE

MAKE dekt de processen af die nodig zijn om materialen die zijn geSOURCEd te verwerken in de productieorganisatie naar een eindproduct volgens specificatie en plan.

Vanuit management oogpunt is het belangrijk om competitief te blijven produceren. Behalve steeds lagere kostprijzen wordt tegenwoordig meer belang gehecht aan kortere doorlooptijden en kortere levertijden, zodat sneller kan worden ingespeeld op veranderingen in de vraag.

Dat heeft bij veel bedrijven bijgedragen aan een sterkere verbetercultuur. Als onderdeel hiervan worden medewerkers getraind in Lean technieken en kunnen ze bijvoorbeeld Green Belt of Black Belt worden. Een Green Belt doet in de regel opdrachten binnen een afdeling, een Black Belt doet vaak projecten die over de grenzen van afdelingen heen gaan.

Aan het begin van dit soort projecten wordt vaak gebruik gemaakt van value stream mapping. Hiermee wordt overzichtelijk gemaakt welk proces een product doorloopt en hoe het uiteindelijk naar de klant stroomt. Hierin worden doorlooptijden aangegeven en wordt ook kritisch gekeken of de uitgevoerde activiteiten vanuit het oogpunt van de klant wel of geen waarde toevoegen. Als dit niet het geval is wordt er gekeken hoe het efficiënter georganiseerd kan worden, waardoor de doorlooptijd korter wordt.

Supply chain professionals zijn werkzaam in dynamische omgevingen. Om een goede supply chain professional te worden is het zelf vormgeven van veranderingen een belangrijke competentie. Deze competentie kan in een productieomgeving worden ontwikkeld als het belang wordt onderkend van doorlooptijdverkorting. Om zo de organisatie te verbeteren en verspillingen te elimineren. Je ontwikkelt deze competentie in het begin van je loopbaan onder andere door verantwoordelijkheid te nemen bij het reduceren van de doorlooptijden en hiervoor bij de betrokkenen draagvlak te creëren. Ook als lijnmanager in productie komt je supply chain ervaring goed van pas om met draagvlak productie zo in te richten dat de markt gevolgd kan worden.

Typische posities in dit vakgebied zijn: Operations Manager, Plant Manager, Manufacturing Manager, Site Manager, Lean Six Sigma (Program) Manager, (Senior) Project Manager, Packaging Manager, Production Planner, Supply Chain Black Belt en Solution Manager.

Doorzoek deze website