Ujendre Ramautarsing

Onderhandelen voor supply chain talenten; het begint met samenwerken in de keten

Vol verwachting kijken veel supply chain professionals uit naar december wanneer Supply Chain Magazine weer de Top 26 supply chain talenten publiceert. Een paar jaar geleden waren we vanuit Set  betrokken bij de selectie van de talenten. Gevraagd naar de vaardigheden die de talenten wilden ontwikkelen, werd onderhandelen vaak genoemd.

Het belang van onderhandelen is evident in de wereld waarin we vandaag de dag leven. Met bijvoorbeeld een oorlog aan de rand van Europa die veel internationale afstemming vereist, en in Nederland de stikstofcrisis, kunnen we diverse onderhandelingsprocessen goed volgen. En als supply chain je werkgebied is, word je bijna ongemerkt ervaringsdeskundige, door de diverse tekorten in de keten.

In mijn selectiegesprekken met supply chain talenten die ik het hele jaar door voer, valt het me op dat conflict management relatief laag scoort ten opzichte van andere competenties. Conflict management heeft te maken met tegengestelde belangen en raakt daarmee ook onderhandelen. Voor veel jonge professionals is dit onbekend terrein. Tijdens de studie zijn er wel veel groepsopdrachten, maar het gros van de studenten zet liever zelf een stap extra als het team niet goed functioneert, dan de ander daarop aan te spreken. Zo vermijden ze het risico om een conflict in de groep te creëren. 

Ik denk dat het voor supply chain talenten belangrijk is anders over onderhandelen en conflict management te denken. Er zijn veel leerzame boeken en artikelen over onderhandelen. Goede onderhandelaars verkennen de gedeelde belangen. Door je te verdiepen in de ander kun je win/win situaties creëren. En door tijdsdruk te voorkomen kom je tot betere resultaten.

Maar hoe vertaal je deze kennis naar de dagelijkse praktijk en werkzaamheden? 

In mijn optiek moeten supply chain talenten de belangen van verschillende partijen kunnen benoemen. Daarbij moeten ze scenario’s kunnen uitwerken waardoor integrale beslissingen in het belang van de onderneming mogelijk zijn. Talenten die dit doen en daarmee een organisatie vooruit helpen, zouden de kans moeten krijgen om samenwerkingsverbanden op te zetten met klanten of leveranciers. Dit is dé manier om spelenderwijs je onderhandelingsvaardigheden te ontwikkelen. Deze vaardigheid ontwikkelen, is echter niet de doelstelling.

De doelstelling is je ketenpartners beter begrijpen en onderzoeken hoe je samen tot een betere ketenprestatie komt. Hiervoor is het belangrijk dat je tijd neemt om elkaars processen en uitdagingen te begrijpen. Met elkaar meedenkt zonder gelijk te focussen op hoe de koek wordt verdeeld. Vergroten van de koek door samen waarde toe te voegen in de keten is leidend. Nadat dit integraal tot betere resultaten heeft geleid zijn gesprekken over hoe de koek wordt verdeeld vaak minder beladen in de beleving van de betrokkenen. 

De crises van de afgelopen jaren hebben andermaal bewezen dat het succes van een onderneming staat of valt met de supply chain performance. Talentvolle supply chain professionals zouden een groter deel van hun tijd moeten samenwerken met ketenpartners aan het verbeteren van de ketenperformance, en minder tijd bezig moeten zijn met repeterende of correctieve operationele acties.  

Wat mij betreft is de ultieme erkenning van talent dat ervaren supply chain professionals dat talent meer verantwoordelijkheid en onderhandelingsruimte geven om in samenwerking met klanten en leveranciers de keten te optimaliseren. 

Meer weten over hoe Set haar Supply Chain trainees begeleid? Mail ujendre@setsupplychain.com

Klik hier om meer interessante artikelen te lezen.

Doorzoek deze website